Riskkalkylatorn är inte specifik för schizofreni utan alla typer av första psykoser och är bättre än tidigare.

Riskkalkylatorn utgår inte som tidigare efter symptom utan efter den första icke-psykotiska psykiska diagnosen enligt ICD-10 (WHO:s diagnostiksystem), ålder, kön och hudfärg/etnicitet.

Efter detta fyllts i får man veta psykosrisken från år 1 till år 6.

Fördelen med det nya testet är att det är enkelt att utföra jämfört med andra risktester.

Läs mer hos Schizophreniaforum.org

Här finns riskkalkylatorn på webben.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-06-21 19:58
Lite besviken på kalkylatorn. Trodde man skulle mata in symptom och sedan få ett korrektare svar. Nu går den efter diagnos, kön, ålder och ras, som ger lite exaktare resultat, men långt från 100 % - kanske 35 % dvs stor osäkerhet kvarstår.

Du har inte rätt att posta kommentarer