Fördel ADHD

Han har skrivit boken, som finns på adlibris.se.

Psykiatrikern Anders Hansen vill nyansera bilden av vad adhd är för någonting, och få människor att se fördelarna med de drag som kommer med adhd, och som evolutionärt sett har varit livsviktiga.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Adhd – superkraft eller funktionsnedsättning?

Många har lyft fram de positiva sidorna med adhd och exempelvis Aspergers syndrom.

Men det har också funnits kritik mot en alltför positiv bild.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Du har inte rätt att posta kommentarer