Ett onormalt mönster i en del av hjärnan som styr hörseln kan vara en tillförlitlig metod (94-97 %) för att diagnosticera schizofreni enligt en studie av forskare från Yale.

En typ av magnetröntgenteknik användes för diagnostiken samtidigt som ett hörseltest skedde.

Resultaten tycks peka på ett kardinalfel vid schizofreni säger forskarna och med denna teknik kan vi identifiera personer med schizofreni med 97 % säkerhet.

De har senare undersökt en annan oberoende mindre patientgrupp och kom då fram till 94 % säkerhet.

Idag ställs diagnosen enbart efter symptom och diagnostiska test saknas.

Förändringar i hjärnans hörselbarksstruktur är typiska för personer med schizofreni och särskilt i superior temporal gyrus (SRG).

Minskning i storlek på SRG kan korrelera till hur allvarliga hörselhallucinationer och tankestörningar är.

Tidigare har dessa förändringar överlappat de hos normala personer, vilket gjort diagnos omöjlig.

Försökspersonerna fick samtidigt som magnetröntgen pågick utföra en typ av hörseltest och då fås en nästan fullständig separation av personer med schizofreni från normala friska individer när SRG studeras.

Hittills har de undersökt metoden på 25 personer med schizofreni och lika många kontrollpersoner.

Kommentar:

C:a 70 % av de med schizofreni har hörselhallucinationer, men det kanske går att utveckla metodiken så att den täcker in alla.

Källa:

Eurekalert

 

Du har inte rätt att posta kommentarer