I takt med att allt fler barn fått en neuropsykiatrisk diagnos händer det också att en del, när de blir lite äldre, vill återkalla diagnosen.

Men en diagnos som ges i barndomen kan också stänga dörrar senare i livet, exempelvis när det handlar om att ta körkort, göra lumpen eller bli polis.

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2018-05-10 17:12
I skolåldern kan en diagnos vara en tillgång, men sedan i vuxenålder ett handikapp. Det verkar som 50 % av ADHD växer bort. Borderline är inte neuropsykiatriskt men där tillfrisknar 75 %. Det är en personlighetsstörning, som annars brukar anses livslång. Det kanske finns övergående neuropsykiatriska tillstånd och personlighetsstörningar. Man skall egentligen först ställa diagnos i 25-30 års åldern på dem.
björk
#2 björk 2018-05-08 09:32
Jag har idkat öppenhet till 110%..
Även om folk som man imponerade
på förr tycker att man är stört löjlig.

Det för att det oförvitligt leder till direkt
konkret framgång..
I övrigt kompenserar jag inte med skuld och
dylikt utan tar foul för att strax därefter repar mig.

Jag har inte utrymme för annat annan,
sak, ting.. Det för att jag jobbar mig ur prekär.

Därför gifter jag gärna mig med diagnos.

Jag har ett motsatt exempel på min bror.
Han envisas på att spackla på en
yta av smörig flegma
Geta
#1 Geta 2018-05-07 18:33
Det är inte bra att ha en stämpel men när de vara barn ville nog skolan och föräldrarna ha diagnos för att lättare få stöd.

Du har inte rätt att posta kommentarer