PLOSone

I England har det gjorts en studie av hur korrekt diagnostiken enligt ICD-10 av vissa psykiska sjukdomar, som schizofreni är.

Datajournaler på 69 personer med schizofreni granskades med en algoritm.

91 % av diagnoserna på schizofrenispektrum var korrekta enligt algoritmen, men medelvärdet på andra diagnoser (bipolär och depression) var 73 %.

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs originalartikeln hos PLUSone.

Det finns studier tidigare som kommit fram till 90 % också.

Du har inte rätt att posta kommentarer