I England har en hemsida YouR Study med ett frågetest med 25 frågor tagits fram för att screena ungdomar på tecken på psykossjukdom.

En tredjedel av de som testades befanns ha risk för psykos.

2300 gjorde testet. 1800 erbjöds intervju, men bara 356 blev undersökta.

101 hade hög risk för psykos och åtta hade psykos.

De som gjorde testet på nätet hade fått information om det på olika sätt.

De arbetar för att göra testet bättre.

Läs mer hos Careappointments.

Läs originalartikel i Schizophrenia Bullentin.

 

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-06-13 18:32
Resultatet var en liten besvikelse. Liknande tester brukar ge 30 % träffsäkerhet. Det de borde gjort vore att en psykolog eller psyksköterska skulle göra om testet och se vilket resultat de fick. Det är inte säkert att självtester funkar om man kör dem själv.

Du har inte rätt att posta kommentarer