Sensodetect

Det finns ny teknik som möjliggör snabbare och effektivare diagnostisering av psykisk sjukdom. Men hälso- och sjukvårdens system är så tröga och stelbenta att möjligheterna för patienterna att få tillgång till de nya diagnosmetoderna är mycket små, konstaterar Johan Olson, vd på SensoDetect.

Läs mer hos Dagens Samhälle.

Kanske kan SensoDetects metod bli en psykiatrisk diagnosmetod, men det ligger i så fall långt i framtiden. Sjukvården måste avvakta tills blindade, kontrollerade, oberoende och tillräckligt stora studier visat metodens tillförlitlighet.

Läs repliken i Dagens Samhälle.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-06-21 13:52
Den här apparaten hette först Schizodetect, men så upptäcktes att utslag för ADHD och autism också fanns och då byttes det namn. Det har också funnits ett blodprov som gav utslag med 80 % säkerhet. Det kostade 10000 kr per prov, så de fick lägga ner verksamheten för vanlig diagnos ger 90 % säkerhet. Det finns många andra sätt för diagnos, men oftast faller det på att de är sämre än vanlig diagnos. T.o.m Breivik, som misstänktes ha schizofreni fick inte genomgå några tester med apparat eller blodprov. så det är experimentellt kan man säga och osäkert.

Du har inte rätt att posta kommentarer