Bipolär sjukdom är en allvarlig sjukdom med betydande konsekvenser och risker för patienten, men sjukdomen är oftast behandlingsbar.

Förebyggande farmakologisk behandling är A och O för att funktion ska kunna bibehållas.

Schizoaffektivt syndrom nämns också och cykloid psykos, som en del av bipolär.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2019-03-10 17:38
Affektiva symptomen är ganska kortvariga och därför är de inte sjukdomen utan bara en liten del av den. Nu är det väl kanske 30 % av de bipolära som har nedsatt funktion och kan ha svårt att arbeta. En del av de med bipolär bär på schizofrenigener och jag gissar att de har större problem än andra.
Geta
#1 Geta 2019-03-07 18:10
Vad menar de med att de affektiva skoven inte är sjukdomen? Är det ingen som vill svara? Har hört att psykoserna är inte sjukdomen vid schizofreni. Det ska finnas något värre bakom.

Du har inte rätt att posta kommentarer