I en liten studie i USA upptäcktes att hälften med schizofrenidiagnos, som remitterades till en klinik hade inte schizofreni.

De som feldiagnosticerats hade ångest eller humörstörningar.

Att diagnosen blev fel berodde nog på hallucinationer, som kan förekomma vid andra psykiska sjukdomar samt att datoriserad diagnos användes utan eftertanke.

Forskarna skall fortsätta att undersöka fler patienter för att se om överdiagnos är lika vanlig i andra delar av USA.

Läs mer hos EurekAlert.

Kommentarer   
IngeF
#3 IngeF 2019-04-28 19:34
All den tid diagnostikken er overveiende klinisk, kan man aldri vite med noen grad av sikkerhet.
Geta
#2 Geta 2019-04-24 17:47
Förr här i Sverige väntade man gärna minst 10 år innan man gav en patient diagnosen schizofreni.
Admin1
#1 Admin1 2019-04-24 17:43
Äldre studier i USA har visat på 10 % fel. Denna grupp var nyinsjuknade och hade man väntat 5-10 år hade troligen diagnosen ändras. Att det blev fel här tror man beror på datasystemet kan ställa diagnos och det verkar osäkert. Symptomen plockas ur journalen utan analys av psykiater.

Du har inte rätt att posta kommentarer