Den komplicerade och kontroversiella bakgrunden som förbinder autism och schizofreni svarar inte mycket på föräldrarnas oro över att båda dessa två tillstånd förekommer hos deras barn.

För diagnos av autism är två viktiga faktorer:

Brister i social kommunikation/interaktion

Begränsat/ repetitivt beteende och/eller sensoriska intressen.

Läs mer hos Autism Parenting Magazine.

Du har inte rätt att posta kommentarer