Schizofreni, utmattningssyndrom eller depression.

Idag bygger alla psykiatriska diagnoser på bedömning av patientens beteende.

Objektiva test skulle underlätta – och minska stigmat kring psykisk ohälsa, menar forskare.

– Sannolikt beror det på att schizofreni är en grupp av sjukdomar som har likartade symtom, men olika orsak. Några patienter har ett överaktivt dopaminsystem, andra inte. Så vi kan inte förvänta oss att hitta en diagnostisk markör som är användbar för alla.

Läs mer hos forskning.se.

Kommentarer   
Schizofreni
#4 Schizofreni 2022-04-21 22:26
Läser här https://www.viska.se/nyheter1/16-diagnostik/5113-nytt-billigt-blodtest-for-schizofreni?highlight=WyJibG9kdGVzdCJd om nytt blodtest för schizofreni med hög träffbild. SchizDx men sidan fungerar dock inte, så vad har hänt med projektet?

Verkade ju väldigt lovande: https://medicalxpress.com/news/2014-02-schizophrenia-molecular-diagnostics-era.html

Developing minimally invasive, tools and technologies for high throughput, low cost molecular assays for the early diagnosis of schizophrenia and other psychiatric disorders
https://cordis.europa.eu/project/id/223427/reporting

Speciellt tankarna kring en mycket tidig diagnos
https://cordis.europa.eu/article/id/202876-early-diagnosis-for-psychiatric-disorders
Nog mycket för många att vinna på det.
Admin1
#3 Admin1 2022-04-21 21:52
Det fanns ett blodtest i USA med olika biomarkörer, som gav 70 % träffsäkerhet, men kostnaden var ganska hög 10 000 kr per prov. De fick ganska snabbt lägga ner. Sedan har vi Sensodetect, som SBU initialt inte trodde på, medan de själva säger 100 % rätt. Vanlig symptomdiagnos ger 90 % rätt. Tror att blodtest måste kombineras med annat som socialförmåga och arbetsförmåga, som är relativt eneklt att fastställa. Men schizofreni är som Bleuler konstaterade för drygt 100 år sedan antagligen flera olika sjukdomar.
Schizofreni
#2 Schizofreni 2022-04-21 19:55
Noterar en något tillbakahållen positivitet när det gäller blodtester för Schizofreni diagnos av en del läkare

Blood tests to diagnose schizophrenia: self-imposed limits in psychiatry
thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30058-4/fulltext

doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30090-0

Llänkarna bryts konstigt och fungera inte därför... Länkarna verkar brytas av efter "0366(20" Artikeln går dock att finna via att googla rubriken. Konstigt fel. Löste länkvisningfelet genom att ta bort https i url, verkar vara något med joomla?)
Schizofreni
#1 Schizofreni 2022-04-21 19:55
Tycker att en mer objektiv testning skulle vara av godo för alla. De som skriker högt och kräver vård är kanske inte alltid de som behöver vården mest. Ibland kan det nog snarare vara tvärtom. Tycker det är tid för att skippa mycket av det godtyckliga i vården.

Men det finns så klart en hel del problem med att få fram helt pålitliga tester. Har man tex Carcinoid cancer kan man ha skyhöga nivåer Serotonin i blodet men ändå ha låga nivåer i hjärnan osv. Detta då cancertumörer i magsäcken står för serotonin produktionen där men serotonin passerar inte blodhjärn-barrären.

Men då har ju testet gjort nytta hursom och avslöjat cancer och Carcinoid syndrome. Det mesta av kroppens serotonin sitter ju i magen.

Psykisk ohälsa har rimligen fysiska orsaker, då psykets fundamentala grunder är fysiska samt en tillämpning av det man har varit med om / minnet.

Du har inte rätt att posta kommentarer