Emil Kraepelin kom med namnet dementia praecox (förtida demens) 1899 innan schizofreni kom lite senare.

Med hjälp av bildbehandling och maskininlärning, har forskare hittat de första giltiga indikationerna på neuroanatomiska mönster i hjärnan vid schizofreni som liknar signaturen hos patienter med frontotemporal demens.

Det är ovanligt att 120 år gamla forskningsresultat undersöks på nytt.

Frontotemporal demens förväxlas ofta med schizofreni.

41 % av de med schizofreni verkade ha beteende varianten av frontotemporal demens.

Läs mer hos Neuroscience.

Kommentarer   
Admin1
#15 Admin1 2022-08-08 14:29
Förr vårdades de flesta på mentalsjukhus. Idag är det bara rättspsyk, som påminner om mentalsjukhus. 30 % bor på gruppboende och där kanske en stor del utgörs av frontallobs demens likhet då de har funktionsnedsättning.
Geta
#14 Geta 2022-08-08 10:49
Man har ju menat att den här försämringen av schizofrena med tiden, har berott på en understimulerande miljö? Samtidigt fanns ingen antipsykotika då. Det var svårt att komma ur psykoser. Det går inte att överföra rakt av dåtidens förutsättningar till nutid.
Admin1
#13 Admin1 2022-08-08 09:53
Ja, hos unga personer verkar det så. Studien gjordes på Max Plack Institutet, där också Kraepelin var verksam drygt 100 år innan.
Geta
#12 Geta 2022-08-08 09:29
Den här typen av schizofreni är alltså progressiv. Den blir sämre med åren.
Admin1
#11 Admin1 2022-08-07 20:25
Denna typ av demens påverkar inte minne t.ex, men de som har denna typ av demens + schizofreni har sämre funktionsförmåga även i unga år.
In summary,74 we identified specific overlaps between macroscopic brain signatures of schizophrenia and bvFTD. These overlaps mediated aspects of the clinical-behavioral heterogeneity of both conditions, ie, a negative avolitional syndrome in the former, and a potentially neuroinflammation-associated phenotype involving neurocognitive dysfunction in the latterFinally, our study revealed that young patients with poor functional outcomes overexpressed these brain patterns over time, in line with Kraepelin’s concept of dementia praecox as a progressive frontotemporal disorder. Further studies into molecular disease pathways are needed to clarify how different pathophysiological processes project on overlapping neural alterations in bvFTD and schizophrenia-spectrum disorders.
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2794930
Geta
#10 Geta 2022-08-07 20:12
Nu senast som jag gjorde mitt årliga besök i psykiatrin och träffade en läkare, var hon förvånad över att jag är som jag är efter ett helt liv med schizofreni. Är det vanligt med demens vid schizofreni efter en viss ålder? Eller kommer demensen direkt vid insjuknandet?
Admin1
#9 Admin1 2022-08-06 14:08
Han var 80 år när han förlorade sin läkarlegitimation. Det var väl hög ålder som gjorde honom olämplig som läkare. Kanske borde alla läkare förlora legitimationen vid 75 år med tanke på den utveckling som sker.
Schizofreni
#8 Schizofreni 2022-08-06 13:33
Ser att Sten Levander gjort sig känd på flera sätt. Bl.a genom en stor förskrivning av narkotikaklassade läkemedel men också genom att ha blivit av med sin läkarlegitimation pga "uppenbart olämplig" enligt IVO. Första gången jag har sett den starka formuleringen.
Admin1
#7 Admin1 2022-08-05 18:27
Sten Levander var rättspsykiater och höll på bl.a med obotliga psykopater. Det är klart att inom rättspsykiatrin finns de sjukaste, så Johan Cullberg som höll på med nyinsjuknade och öppenvård bl.a hade ett friskare klientel. Allmänt sett så träffar en psykiater de sjukaste mest. De friska gör inga besök.
Admin1
#6 Admin1 2022-08-05 15:41
I Läkartidningen finns en bra artikel:
https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldWebArticlePdf/1/12024/LKT0920s1381_1385.pdf

Du har inte rätt att posta kommentarer