Att den »sociala ingenjörskonsten« inom psykiatrin inte kunnat infria sina löften fullt ut motsäger inte dess betydelse.

Om den fungerade bättre skulle den psykiatriska patienten generellt må bättre och tvångsvården minska.

Tvång i öppenvården är självfallet en nödlösning då förutsättningarna för eller viljan till alternativ tryter.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer