För att kunna »sluta leden« måste vi formulera det goda som förenar oss.

Jag tror att psykiatrin är mogen att enas kring att basera sin verksamhet på vetenskap, att arbeta enligt den medicinska modellen diagnos och behandling av sjuka, att prioritera de svårast sjuka och att arbeta kostnadseffektivt.

Läs mer i Läkartidningen. Ett läsvärt debattinlägg.

Du har inte rätt att posta kommentarer