Serien Det svenska psyket granskar i fyra program vad satsningarna, och icke-satsningarna, har inneburit för patienter och personal inom psykiatrin i Sverige.

Serien gör också en jämförelse med vårt grannland Norge som genomfört en mycket omfattande reformering av vården för psykiskt sjuka.

Men på ett helt annat sätt.

De områden serien tittar närmare på är barn- och ungdomspsykiatrin, slutenvården och möjligheterna för psykiskt sjuka att få arbete eller sysselsättning.

Serien avslutas med en debatt om den svenska psykiatriska vården.

Läs mer på Sveriges Radio.