Psykiska sjukdomar är kvantitativt de mest invalidiserande av alla sjukdomar i Europa.

Trots det anslås inte forskningsmedel i motsvarande grad.

Här krävs en ändring.

Likaså är det angeläget att satsa mer på tidig upptäckt och behandling samt olika preventiva insatser.

1,2 % av befolkningen har psykossjukdom.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer