Den ansedda tidskriften British Journal of Psychiatry skriver i en ledare:

Vid schizofreni är den förväntade livslängden förkortad med 20 år, främst på grund av hjärt-kärlsjukdom.

Fysisk aktivitet ändrar riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, men fysisk aktivitet är låg i denna patientgrupp.

Vi behöver snarast evidensbaserade interventioner som ökar fysisk aktivitet för att förbättra folkhälsan och minska förtida dödlighet hos personer med schizofreni.

Läs mer hos BJPsych

Kommentarer   
Schizofreni
#3 Schizofreni 2022-05-10 18:53
Motion förbättrtar den kognitiva förmågan på lång och kort sikt. Motion förebygger minskningar i bland annat hippocampius. Motion förbättrar stresståligheten.
https://svenska.yle.fi/a/7-1225205
Geta
#2 Geta 2013-10-05 08:50
Den här kvinnan var schizofren och konstnär och blev 98 år, trots att hon var intagen på mentalsjukhus. Vi bör nog ägna oss åt konst och inte bara åt motion om vi vill bli gamla.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ester_Henning
Admin1
#1 Admin1 2013-10-05 06:25
Svårt att säga hur mycket motion förlänger livet. Det finns en amerikansk konstnär Frank Calloway med schizofreni, som är 98 år så vissa kan redan nu bli gamla.
http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Calloway

Du har inte rätt att posta kommentarer