Teorin att mentala störningar är ett uttryck för kemisk obalans i hjärnan har visat sig ohållbar.

Branschen är en ­rövarkula av oredo­visade ­beroenden, veten­skaplig ­svindel och samvetslös marknads­föring.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Kommentarer   
Admin1
#10 Admin1 2014-01-05 16:03
Problemet med Shachar och Scientologerna i Sverige är att de främst kritiserar amerikansk psykiatri, som inte finns i Sverige, utan att vara medveten om att svensk psykiatri är helt annorlunda. Man kan förstå att om man som i USA går till psykiatern, när chefen är jobbig, så är det lätt hänt att man går därifrån med ett recept även om man inte är direkt sjuk. Det blir så när psykiatrin i USA främst behandlar friska.
Admin1
#9 Admin1 2014-01-05 16:03
Felet som Shachar och många andra kritiker av svensk psykiatri gör att de läser böcker om psykiatri skrivna av amerikaner och sedan tror de att samma sak gäller svensk psykiatri. Men svensk psykiatri är skild från amerikansk. Amerikansk psykiatri är fokuserad på psykisk hälsa (en slags psykiatrisk friskvård), medan svensk psykiatri är fokuserad på psykisk ohälsa och sjukdomsbehandling. Man inser det när man läser boken Surviving Schizophrenia, av amerikanske psykiatern Torrey som nyss kommit i ny upplaga. Där ägnas 5 sidor åt hur man hittar en psykiater, som kan behandla schizofreni, vilket inte är lätt där eftersom psykiatrerna behandlar andra saker t.ex problem på jobbet och besvärlig fru. Han klagar just på bristen av kunskap på att behandla psykiska sjukdomar och fokuseringen på psykisk hälsobefrämjning i USA. Tydligen visade en undersökning från 1980 att bara 6 % av psykiatrernas och 3 % av psykologernas patienter i USA hade någonsin varit inlagda.
Admin1
#8 Admin1 2014-01-04 17:51
Ingen vet exakt hur antipsykotika verkar, men man vet att de halverar minst psykosrisken och minskar symptom. De riktiga forskarna pratar nog inte om kemisk obalans utan det är andra som gör det. De riktiga forskarna vet nog inte säkert.
Ural
#7 Ural 2014-01-04 17:44
Jag tror inte på kemisk obalans.
Amandara
#6 Amandara 2014-01-02 18:29
Jag tror på teorin om kemisk och elektrisk obalans i hjärnan......men jag tror att det för normalbefolkningen är en glidande skala över till psykisk ohälsa och där livshändelser, krav och stress spelar roll........ För bipolära är det otvetydigt mediciner som gäller liksom för schizofreni som det verkar.
Admin1
#5 Admin1 2014-01-02 15:50
Schizofreni började märkas i litteraturen på 1600-talet. På 1800-talet märktes en kraftig ökning i samband med inflyttning till städerna. Så vansinne kan sägas vara ett storstads fenomen, som nu också t.ex drabbat storstadstidningen Dagens Nyheter :-)
Admin1
#4 Admin1 2014-01-02 15:49
Hur exakt medicinerna verkar spelar ingen roll utan det som krävs för att de skall finnas på marknaden är att de har bevisad effekt och det har antipsykotika, som minskar symptom och halverar psykosrisk. Det har ju Socialstyrelsen nyligen konstaterat i en skrift.

Det har varit känt länge att SSRI-antidepressiva har dålig effekt på lindriga depressioner. Men SSRI-antidepressiva används också ofta mot ångest. Sedan är många SSRI-antidepressiva billiga på grund av patentutgångar, så det är idag ingen stor kostnad och är man lite deppad så kanske placebo kan vara bra.

Sedan 50 % ungefär av de med schizofreni saknar helt eller delvis insikt om att de är sjuka. Men de blir inte friska av det utan tvärtom framstår som sjukare. Så att inte har en diagnos verkar inte spela någon roll. I Italien visade en undersökning att 70% av de med schizofreni inte visste om sin diagnos. Så diagnosfrihet är ingen väg till hälsa verkar det som.
Guest
#3 Guest 2014-01-02 15:48
jag hade ett helvete på gymnasiet och lite på högstadiet, sen dess har ja haft konstant ångest. skuld. rädsla o skit
Geta
#2 Geta 2014-01-02 15:45
Tandläkare i Sverige lär ha påhittade patienter. Den nyheten skickades ut för någon vecka sedan.
Admin1
#1 Admin1 2014-01-02 15:36
Det är nog inte bara läkemedelsindustrins svindel, som är ett problem utan också journalistisk svindel som den här artikeln ger prov på.

Visst förekommer felaktigheter i marknadsförningen av läkemedel, men det är nog främst i det privatiserade USA. Där förekommer också svindel inom vården och på apotek typ saltade sjukhusräkningar och debiteringar för påhittade patienter som utgör 10 % av vårdkostnaden där och säkert mycket större än läkemedelsindustrins bedrägerier. Scientologerna har också fällts för bedrägeri.

Det finns dock inget bättre system än läkemedelsindustrin för att ta fram nya läkemedel. Kina och Sovjetunionen har inte välsignat mänskligheten med några nya eller effektiva mediciner. I Europa är läkemedelsindustrin hårt reglerad vad gäller marknadsföring och prisssättning, så här finns inte samma problem som i USA. Sedan har läkemedelsindustrin ekonomiska problem också, vilket kan förklara varför de kan agera oetiskt i enstaka fall.

Du har inte rätt att posta kommentarer