Specialistsjuksköterskans kompetens bör nyttjas bättre, men inte genom att sjuksköterskor övertar läkares arbetsuppgifter, skriver företrädare för Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor.

Läs mer hos Dagens Medicin.