Följ norskt exempel. För att i fortsättningen kunna säkra en jämlik vård i hela landet måste Sverige göra som Norge och centralisera ansvaret.

Grannlandets 1990-talsreform har givit kortare vårdköer och en ekonomi under kontroll, skriver Göran Hägglund (KD) och Bent Høie (Høyre).

Läs mer i Dagens Nyheter. 

Kommentarer   
Geta
#6 Geta 2014-04-03 19:35
Idag är det för mycket ekonomerna som styr i vården. De vill ha det som på en bilfabrik.
Admin1
#5 Admin1 2014-04-03 19:31
Egentligen borde den kommunala psykiatrin förstatligas också för att minska risken för samordningsproblem. Delvis ganska kvalificerad vård och särskilt gruppboendena som ersatt sjukhusvård.
Admin1
#4 Admin1 2014-04-01 21:50
Om sjukvården blev statlig blev det nog mer styrning uppifrån. Man kan tänka sig att en statlig expert på psykosvård styr verksamheten och när någon ny behandling kommer kallas klinikchefer och andra berörda in för information och krav på att införa behandlingen på sin klinik genast. Det blir nog mer kontroll och högre krav om staten tar över och mer expertstyrd vård. Nu är det politiker som har det sista ordet och bestämmer mycket. Det blir inte längre hemmansägare Olle Larsson i Kyrkhultnäs som bestämmer över vården via sin position i landstingstoppen utan troligen en professor.
Jesus/magnus
#3 Jesus/magnus 2014-03-31 22:23
*rå kapitalismen* som äter upp moderjord, måste falla!

hur?
genom att vi börjar återfå värderingar, som solidaritet. mänskliga rättigheter och allt det där bas grejjerna för ett säkrat liv och leverne.

@Jesuite_magnus
Geta
#2 Geta 2014-03-31 14:28
Vem får Hägglunds post om de röd-gröna vinner valet?
Admin1
#1 Admin1 2014-03-31 14:11
För psykiatrin kan det vara positivt med Staten som huvudman med tanke på tvångsvård och rättspsyk, som ju bör vara statliga.

Det negativa med förstatligande är väl främst för personalen, som då får främst en enda arbetsgivare.

Du har inte rätt att posta kommentarer