Freud

Det har blivit lättare att komma till doktorn.

Samtidigt talas det om att vi mår allt sämre.

Någon som ser något samband?

Läs mer i Dagens Nyheter.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-10-24 18:35
Tror frågan är komplex och de som uttalar sig i DN har fel. Psykiska besvär kan man ta till när man vill bli sjukskriven och det är självupplevda symptom svåra att kontrollera av läkaren. Om tillgängligheten är orsak borde kroppsliga och psykiska besvär öka lika mycket.

Psykiska besvär är mer accepterade och tror man att vården kan minska lidandet söker man hjälp. Troligen kan psykiska besvär öka av den anledningen också.

Psykiatriska diagnoser är inte lätta att ställa för en distriktsläkare. Om psykiater enbart fick ställa psykiatrisk diagnos ökar träffsäkerheten och diagnoserna minskar. Psykiska problem kanske enbart är ett problem när arbetsförmåga och socialförmåga nedsätts, som DSM 5 diagnosen för schizofreni.
Geta
#1 Geta 2014-10-24 10:37
Det har väl inte blivit lättare att komma till doktorn. I så fall är det nog ett storstadsfenomen.

Du har inte rätt att posta kommentarer