Det finns en väldigt vacker, kvarlevande rest av det annars vittrande folkhemmet Sverige – och jag menar verkligen det på fullt allvar.

I jämförelse med många andra länder har vi fortfarande en stor tillit, inte bara till varandra, utan också till våra samhällsinstitutioner och myndigheter.

Vi litar på att etablissemanget representerar det korrekta och trovärdiga och att det i huvudsak vill oss väl.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Kommentarer   
Ready
#2 Ready 2014-12-14 00:28
Ibland känns det som att RSMH är lite för ensidiga. Vad vinner man egentligen på att vara motståndare till en biologisk förklaring?
Admin1
#1 Admin1 2014-12-13 17:11
Det är mycket svårare att påstå vad som helst i den vetenskapliga världen än i RSMHBloggen. I den vetenskapliga världen måste man styrka sina påstående med vetenskapliga bevis medan i RSMHBloggen saknas sådana krav utan man kan skriva hur tokigt som helst i princip. I vetenskapliga världen finns korrektionsmekanismer - man kan bli berömd om man hittar ett fel. RSMHBloggen verkar sakna sådana mekanismer.

I USA är det en katastrof med psykisk sjukdom hos barnen på grund av kostnaden och risken för familjen att gå i konkurs. Familjerna kan därför agera desperat vid psykisk ohälsa hos barn.

Inte bara psykisk ohälsa ökar bland barn utan också andra sjukdomar, som allergier och astma.

ADHD ökar inte bara hos barn utan också hos vuxna i fängelserna där kanske 40 % har oupptäckt ADHD. Att inte behandla ADHD kan göra att man hamnar i fängelse stora delar av livet, vilket kanske inte är så kul för denne eller brottsoffer.

Du har inte rätt att posta kommentarer