Riksdagsledamoten Bengt Eliason (FP) skriver att psykiatrin borde ta efter cancerområdets kunskapsorganisation.

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-12-17 14:25
Cancer och psykiska sjukdomar skiljer sig åt en hel del och de psykiatriska behandlingarna omfattar också psykoterapi och psykosociala behandlingar.

Psykiatrin är mer komplex än cancervård, därför att hjärnan är mer komplex än en tumör.

Skulle föreslå följande organisation:

Ett enda statligt utvecklingscentrum för psykiatrin i Sverige.

Regionala utvecklingschefer, som regionerna bekostar. Kontrollerar utvecklingen i regionen.

En utvecklingschef på varje psyk. klinik. Det gäller att bygga in utveckling på alla nivåer för att få utveckling.

Bra också om ni riksdagsmän kan ordna så att psykiatrerbristen löses. Mitt förslag är ett separat intag för psykiatrer till läkarutbildningen för akademiker med annan utbildning t.ex forskarutbildade. Fler forskare inom psykiatrin skulle nog vara ett lyft och höja statusen.

Du har inte rätt att posta kommentarer