Den psykiska ohälsan har blivit ett folkhälsoproblem som ingen längre kan blunda för.

Psykiatrin har stora kunskapsluckor och vi kan inte låta den psykiatriska forskningen halka efter ytterligare.

Det är hög tid att på riktigt sätta upp psykiatrin på den politiska dagordningen.

Läs mer hos Dagens Samhälle. Tack Geta för tipset!

Kommentarer   
Geta
#3 Geta 2015-06-27 15:17
Men det vinner inte politiker några val på -att säga att allt är bra.
Admin1
#2 Admin1 2015-06-27 14:20
Men det går att få psykiatrin att lyfta på billigare sätt t.ex genom att säga sanningen dvs att Sverige har en av världens bästa schizofrenivård. Det är ju sant. Så blås upp psykiatrin så lyfter den.
Admin1
#1 Admin1 2015-06-27 14:19
Sverige är ett litet land och mot den bakgrunden får psykiatrisk forskning mer än väl godkänt. Sverige utgör max 0,1 % av forskningsvärlden, gåtan schizofreni kommer till 99,9 % lösas av en icke-svensk. Vi får gotta oss åt Arvid Carlsons Nobelpris för mer blir det inte.

Sverige har med Danmark fördelen av dataregister, som gör att man kan studera psykiska sjukdomar hur de påverkar individerna. Sådan forskning brukar uppmärksammas i media också internationellt för att resultaten är begripliga och intressanta. T.ex förra veckan kom en svensk registerstudie som visade att rökning ökar risken att få schizofreni 2-3 gånger.

Registerstudier bör Sverige satsa mer på. En annan sak man bör satsa på är läkemedelsregistren och försöka se utfallet hos de som vid nyinsjuknandet fått ett visst antipsykotiskt läkemedel för att se om det i praktiken finns fördelar med vissa preparat.

Du har inte rätt att posta kommentarer