Tidigare i år presenterade Socialstyrelsen statistik som visade att vuxna hbtq-personer i betydligt högre utsträckning led av depressioner, ångest, riskbruk och drogberoende än övriga befolkningen.

Kvinnor i samkönade äktenskap löpte sex gånger så stor risk att missbruka alkohol än kvinnor i olikkönade äktenskap, och män som levde i samkönade relationer led i större grad av allvarlig psykisk ohälsa – som psykos och schizofreni – än övriga män.

Enligt Socialstyrelsen kan siffrorna delvis förklaras av så kallad ”minoritetsstress”.

Den stress som det innebär för en individ att tillhöra en sexuell minoritet riskerar att påverka eller utlösa psykisk sjukdom.

Läs mer hos vlt.se.

Du har inte rätt att posta kommentarer