Sedan 1990-talet har den psykiska ohälsan ökat kraftigt, vart femte barn mår dåligt.

Lärare och rektorer behöver bättre stöd i arbetet med att möta dessa elever.

En stark elevhälsa, trygg arbetsmiljö och ett medvetet pedagogiskt arbete kan vara avgörande i det arbetet, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Läs mer i DN Debatt.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-08-18 18:25
De ungdomar med tidiga tecken på psykos, så insjuknar bara 30% i psykos, men övriga kan få andra psykiska besvär. Psykiska symptom i ungdomen är inte så alarmerande som de verkar. Det man bör göra att skolan ger aerobisk motion 4 gånger i veckan. Sedan varna för användning av droger och särskilt cannabis i tonåren. Sedan forska på problemet. I tonåren växer och utvecklas hjärnan snabbt vilket ger psykiska problem ofta i kombination med stress. Så stresshantering kan för eleverna vara viktigt. Det kan också vara så att dagens ungdomar har en diet, som gör att hjärnan växer för snabbt och därför får fler psykiska problem.

Du har inte rätt att posta kommentarer