Har missförstått psykiatrins problem stavas inte stuprör utan stupfull - mest missbruk alltså

När åkomman är komplex och inte går över helt, eller kanske återkommer i skov mellan i övrigt relativt friska perioder, fungerar inte stuprören, skriver Hans Winberg i ett debattinlägg

Läs mer i Dagens Medicin.

Vi behöver skapa tillit och förtroende” svarar Kerstin Evelius i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#9 Admin1 2016-10-10 16:48
Tror missbrukare har låg status i vården. För stökiga och alla vill slippa dem och hänvisar till någon annan. Missbruk ger psykiska symptom och eftersom de sällan slutar missbruka tycker väl psykiatrin att de är meningslöst att behandla dem. När missbruket återupptas återkommer symptomen.
Ready
#8 Ready 2016-10-10 14:08
Citerar Geta:
Ja, en missbrukare har högre status än vad en schizofren person har. Det märkte jag i kyrkan.


Men inte högre status än schizofren + missbrukare hoppas jag.
Geta
#7 Geta 2016-10-10 09:25
Ja, en missbrukare har högre status än vad en schizofren person har. Det märkte jag i kyrkan.
Ready
#6 Ready 2016-10-09 21:49
Om man är schizofren och inte missbrukar så är man en katt bland hermerliner.
Ready
#5 Ready 2016-10-07 22:39
Det är nog lätt för en person som står utanför att säga att det vore bra om de sjuka fick en spruta så att de håller sig lugna och fina. Men då har man tappat humaniteten på vägen.
Admin1
#4 Admin1 2016-10-04 19:33
I flesta sängarna i psykiatrin ligger missbrukare. För att minska inläggningarna måste vården av missbrukare förbättras. Sedan depåinjektioner till nyinsjuknade. Samt psykosociala behandlingar till de som inte fått dem och det är kanske 90 %. Gör man allt detta så har psykiatrin gott om vårdplatser och fler platser än om man inrättat fler avdelningar. Sedan vårdplanering vid utskrivning tillsammans med representant för kommunala psykiatrin.
Geta
#3 Geta 2016-10-02 22:26
Problemet är att sjukvården glömmer bort kroniskt sjuka och multisjuka. Inte samordnar man vården där. Det blir mest stuprör. Vården är inriktad på akut sjuka med krämpor som går över.
Gelehallonet
#2 Gelehallonet 2016-10-02 22:17
Ush, vad jag ogillar hans sätt att uttrycka sig!

"Personer som drabbas av psykisk ohälsa, liksom andra kroniker och kroniskt multisjuka, har andra behov än de som vården traditionellt hanterat."

Jag har inga andra behov än andra! Tvärtom är mina behov precis de samma som alla andras, detta för att jag är människa som andra och samma gamla behovstrappa gäller oss alla.
Visst kan personalen få söka vägar att tillfredsställa behov av trygghet eller att bli sedd och respekterad, men några andra behov än alla andra har jag inte hur psykiskt sjuk jag än må vara!
Ready
#1 Ready 2016-10-01 17:16
Det mobila teamet åker hem till sin idealpatient som de hjälper svälja en Stesolid.

Du har inte rätt att posta kommentarer