Jimmie Trevett Förbundsordförande RSMH

Idag är en dag som bjuder på rejält med uppmärksamhet och allmänt mediautrymme för viktiga frågor om psykisk hälsa.

Frågor som RSMH:s medlemmar och många andra med egen erfarenhet lever i och i skuggan av varje dag. 

Jag säger inte detta för att på något vis förminska den som idag engagerar sig.

Men, imorgon är inte en annan dag för oss.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2016-10-10 20:44
Fast kommunerna har dubbelt så stor kontakt med de med schizofreni, som psykiatrin. De har hand om boendestöd, gruppboenden och godemän mm. Kommunerna har mer kontakt med de svårast sjuka än psykiatrin. Lindrigt sjuka får vårda sig själv. Schizofreni är idag mest ett arbetshandikapp och inte så mycket vårdbehövande.
Geta
#2 Geta 2016-10-10 15:49
Kommunerna skickar över psykiskt sjuka till kyrkorna så att de får ta hand om klientelet som kommunerna inte själva vill ha.
Admin1
#1 Admin1 2016-10-10 15:43
Nyinsjuknade får ofta så bra effekt av antipsykotika att de tror sig vara friska och slutar med antipsykotikan. Sedan blir de sjukare och efter några år har 30 % förlorat effekten av antipsykotika och har försämrats.Om alla fått depåinjektioner från start hade de dels fortsatt känna sig friska och kunnat återhämta sig.

Beträffande psykiatrin verkar de har svårt att klara av psykosociala behandlingar och kanske 10 % får de behandlingar de borde fått. Kanske man borde försöka om kommunerna klarar bättre att ge psykosociala behandlingar än vad psykiatrin gör.

Psykiska symptom och psykoser triggas av missbruk. 75 % av de som får tvångsvård och rättspsyk har missbruk och de lägger beslag på 40 % av totala vårdplatser. Hur skall missbruk behandlas så man slipper ha så många vårdplatser för dem. Kanske viktigaste frågan. 25 % av de med schizofreni har missbruk och det är 5 gånger mer än normalt.

Du har inte rätt att posta kommentarer