Den skånska psykiatrin har inte fungerat under flera år trots försök till att lösa utmaningarna.

Det drabbar redan utsatta grupper som behöver en god vård.

Det är oacceptabelt och behöver förändras.

Liberalerna föreslår därför att Region Skåne genomför en total översyn av hela psykiatrin i Skåne.

I uppdraget ingår det att utreda om Region Skåne organiserar sin psykiatri på bästa sätt, i arbetet ska jämförelse göras med andra regioner och landsting samt hur andra länder väljer att organisera sin psykiatri.

Läs mer i myNEWSdesk.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2016-12-15 14:37
Säkert samma fel överallt. Psykiatri handlar huvudsakligen om att vårda psykiska symptom framkallade av missbruk. Sedan kommer avbruten medicinering med antipsykotika. Därefter satsning på behandlingar annat än läkemedel, som förebygger psykoser. Att behandla missbruk och förebygga psykoser är det viktiga.
björk
#1 björk 2016-12-15 11:02
Ang cellou va rolig BUP. Hen spela Latinamerika och pumpade på bromsen hen ägde en glass kiosk
Hen var en av mina 3 kontaktisar :-x

Hen hade en sån vanlig Volvo. Med förankring av cds jäms "me" solskyddet där inrymmde15 cds :P

Du har inte rätt att posta kommentarer