Rolf Holmquist

Rolf Holmqvist: Psykiatrisk vård utvärderas inte på ett meningsfullt sätt.

Om Socialstyrelsens nya riktlinjer bara handlar om behandlingsmetoder och inte om metoder för kontinuerlig resultatuppföljning kommer vi inte att använda resurserna optimalt

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Geta
#5 Geta 2017-02-06 23:12
Nej, som nyinsjuknad i schizofreni är man ingen expert på sitt mående. Man är i ett stort kaos, som man inte förstår något av.
Guest
#4 Guest 2017-02-05 23:31
Som patient är man expert på det egna måendet. Att läkare väljer att bortse från patientens behov är att agera oetiskt. En läkare och psykolog måste arbeta i team tillsammans med sjuksköterska och kurator t ex.

Jag har aldrig tagit något remissionstest men kan själv konstatera att jag nu befinner mig på "andra sidan". Det tog lång tid; jag har beräknat att det tog bortåt 25 år. Hjärnan var så skadad att det krävdes en mycket långläkande process.
Admin1
#3 Admin1 2017-02-02 19:55
Citerar Geta:
Senast som jag träffade en psykiater sa hon att jag hade gått i remission. Min förklaring var att jag fått gå i långvarig psykoterapi. Hon försökte prata bort den förklaringen.


Vi har ett remissionstest på sajten med 8 frågor. Kallas för PANSS-R:
http://www.viska.se/sjalvtester/mata-psykotiska-nagativa-symptom
Admin1
#2 Admin1 2017-01-31 15:55
Han har rätt i vad han säger, men samtidigt att köra skattningsskalor på symptom tar tid. Att köra PANSS-skalan med 30 frågor tar nog en timme per patient. Det kan kräva 1-2 sjuksköterskor eller psykologer extra per psykiater. Inte säkert att resurserna räcker till det eller så får man använda en kortversion och inte alla 30 frågor. Viska:s självhjälpsbok har skattningsskalor för enskilda symptom och där mäts bara ett enda symptom.
Geta
#1 Geta 2017-01-31 14:09
Senast som jag träffade en psykiater sa hon att jag hade gått i remission. Min förklaring var att jag fått gå i långvarig psykoterapi. Hon försökte prata bort den förklaringen.

Du har inte rätt att posta kommentarer