För schizofreni finns kurserna Sjukdomshantering och familjeutbildning (också för anhöriga), men bara några procent max får sådan utbildning idag. Anhörigas vård är 40 % av psykiatrins

Nationalekonomen Anders Ekholm föreslår att patienter ska legitimeras för att i större utsträckning sköta sina sjukdomar.

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Ready
#2 Ready 2017-04-27 21:47
Först var jag skeptisk, men när jag läste vidare så ändrade jag mig. Detta system med legitimationer tar hänsyn till det faktum att vissa patienter är fullt kapabla att sköta sin egen medicinering.
Admin1
#1 Admin1 2017-04-27 20:06
Det har länge funnits kurser sjukdomshantering och familjeutbildning för psykossjukdomar och de halverar psykoser minst och minskar symptom. Familjeutbildning ges både till patient och anhöriga samtidigt. Men bara 2 % får familjeutbildning. Sjukdomshantering finns inga uppgifter om men max 5 % skulle jag gissa. Det går alltså att bli legitimerad vårdare av schizofreni med dessa kurser, men få får dem. Värst är väl att anhöriga är så dåligt utbildade. De vårdar 20 timmar i veckan påstås det.

Du har inte rätt att posta kommentarer