Fredrik Gothnier, RSMH

RSMH har funnits i 50 år och verkat för att förbättra livssituationen för personer med psykisk ohälsa.

På de 50 åren har man verkat för att stänga mentalsjukhusen och för att personer efter stängningen ska få stöd och hjälp i hemmet.

RSMH har också generellt velat verka för sin utsatta grupp med att dessa personer ska ha en jämlik hälsa och jämlika levnadsvillkor. (Personer med psykisk ohälsa dör tidigare än ”vanliga” människor och har under dessa åren ofta ett ”sämre liv” ur samhällelig synpunkt).

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2017-11-28 20:29
Det här med att sköta sin ekonomi skall ingå i kursen Ett självständigt liv (ESL). Det finns också fonder att söka pengar från. Att försöka sluta röka och missbruka förbättrar också ekonomin. För missbrukare kan dålig ekonomi vara bra för missbruket blir mildare.
Admin1
#1 Admin1 2017-11-28 20:29
Tror nog att RSMH behövs om 20 år. Det händer inte så mycket på den tiden. Behandlingar kan ta 20 år eller mer för att få genomslag.

Det RSMH bör driva är bättre missbruksvård och att fler får psykosociala behandlingar, som minskar symptom och psykoser. Appar är också något att bevaka för de kan ge självhjälp och förbättra vården hemma. Nu skall bidragen snart höjas.

Men det vore bra om RSMH kunde driva på att IPS-modellen finns överallt inom psykiatrin. Idag har bara 17 % av klinikerna den och bara 1 % har fått jobb via IPS-modellen. Idag jobbar bara 8 % med psykossjukdom, men med IPS-modellen kan 30 % jobba. Det förbättrar ekonomin för 20 %.

Sedan är det tyvärr så att alla klarar inte av att sköta sin ekonomi och får ekonomiska bekymmer i onödan. Där brukar föräldrar stötta, men man kan ansöka om handikappersättning vid sjukersättning och också bostadstillägg, som inte alla känner till.

Du har inte rätt att posta kommentarer