Jimmie Trevett, förbundsordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH

RSMH har under en rad av år drivit på för kraftigt utökade resurser till psykiatrin och för att förebygga psykisk ohälsa.

I ett kongressutlåtande från 2015 sa vi i RSMH att ”Hälften är inte nog – vi kräver ökade resurser till personer med psykisk ohälsa”.

Bakgrunden var den så kallade Miltonutredningen, som kom år 2006 och där utredaren Anders Milton kommit fram till att det behövdes tillskott till psykiatrin på 1,7 miljarder årligen för att komma tillrätta med bristerna.

I verkligheten hade satsningarna blivit ungefär hälften så stora.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2018-02-26 16:48
Tror att det är två saker, som bör göras:
depåinjektioner och alla psykosociala behandlingar till nyinsjuknade. Då kommer inläggningarna minska eftersom de är inlagda mycket, så resurser finns för det andra stora problemet - missbrukare, som säkert konsumerar hälften av vårdplatserna. Sedan finns resurser att ge psykosociala behandlingar åt alla och då kommer inläggningarna säkert halveras. Frågan vem skall ge kurserna som utgör psykosociala behandlingar är det psykiatrin, kommunen, RSMH, apoteken, Studieförbunden? Psykiatrin verkar inte intresserad av dem, så helst någon annan.

Du har inte rätt att posta kommentarer