Vi efterlyser en tydlig plan från regeringen hur utvecklingsarbetet inom psykiatrin ska utformas närmaste åren.

Utan tydliga signaler ökar risken att arbetet bromsas in och att kompetens och kontinuitet går förlorad, skriver Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) som representerar 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer.

Läs mer i Dagens Samhälle.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-02-20 14:15
Psykosociala behandlingar är viktigast, eftersom de kan minst halvera psykoserna och därmed minska vårdbehovet. Det är att ge patienterna och även i viss mån anhöriga en lämplig utbildning att sköta sin sjukdom. För personal finns krav på utbildning, men ej för patienterna som lever med sin sjukdom 100 % av tiden. Inom psykiatrin är man kanske 1,5 % av tiden.
Sedan en tidig komplett vård av nyinsjuknade är viktig för att minska senare vårdbehov.
Att behandla missbruk och medicinavbrott (med depåinjektioner) är också viktigt.

Du har inte rätt att posta kommentarer