”Liberalerna vill ge alla rätt till en patientansvarig läkare; en trygg kontinuerlig huvudkontakt, så man slipper navigera själv i den psykiatriska vården”, skriver Anna Starbrink och Lina Nordquist.

Patienter ska också själva i högre utsträckning kunna välja vårdnivå – när man t ex behöver läggas in i slutenvården (självvald inläggning).

Liberalerna vill ge regionerna hela ansvaret – all beroendevård ska ses som sjukvård.

Läs mer hos SVT.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-04-10 19:22
En del bra förslag, men det är brist på psykiatrer och då byter man säkert tjänst oftare för att bli överläkare snabbt och byter klinik. När det finns överskott på psykiatrer då kan patientansvarig läkare fungera bättre.

Du har inte rätt att posta kommentarer