Caroline Nilsson

Denna gång vet jag knappt i vilken ände jag ska börja.

Det jag vet är att kartan ritas om sedan jag bestämde mig för att skriva ett inlägg om kroppsterapi, så det kommer handla om något helt annat – när livet skaver.

Självklart ställer pandemin till det för oss på alla håll och kanter, men det som jag tänker berätta om och som nyligen hänt och som jag försöker ta mig upp ifrån hade kunnat hända utan pandemi.

Det har hänt förr, men denna gång var det på ett annat sätt. Låt mig berätta!

Läs mer i RSMHBloggen.

RSMH:s projekt Seciso 2.0 handlar om att bygga upp och utbilda i metoder för stöd i utbildning.

Syftet är att stötta elever och studenter att kunna genomföra sin utbildning och motverka skolavhopp.

Läs mer hos RSMH.

RSMH driver ett projekt som riktar sig till anhöriga till myndiga personer med psykisk ohälsa.

Nu söker vi personer som vill vara cirkelledare inom projektet.

Läs mer hos RSMH.

För många personer har ett ideellt engagemang, såsom i en förening, hälsofrämjande och rehabiliterande effekt.

Deltagande i föreningsliv och andra ideella engagemang gör att människor kommer in i ett socialt sammanhang och känner sig delaktiga.

Detta tar Försäkringskassan inte hänsyn till skriver NSPH till utredningen om sjuk- och aktivitetsersättning samt förmåner
vid rehabilitering, S 2020:04.

Läs mer hos här (pdf-fil).

Ideella engagemang kan ha en hälsofrämjande effekt för de som lider av psykisk ohälsa med sjukersättning, men dagens regler i socialförsäkringen tar inte hänsyn till detta. Det skriver Jimmie Trevett och Anki Sandberg i Altinget.

Interiör med modern

Genom utsikten från mammas lägenhet fångade Åke Göransson kvarter som senare revs till marken.

Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum bad vi författaren Lydia Sandgren skriva om en konstnär som målat stadens historia.

Här berättar hon om den isolerade koloristens liv och verk.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Jonas Andersson

Idag kommer jag ta upp ett ämne som gör mig arg och ledsen.

Jag har fått in många berättelser från personer som blir dåligt bemötta och inte känner sig värda något eller utnyttjade på Samhall.

Jag tycker att det gamla tankesättet inte fungerar längre om att det ska vara en skyddad arbetsplats för de som har ett funktionshinder.

Läs mer hos RSMHBloggen.