Intressant föreläsning om schizofreni
The Early Course of Schizophrenia: Key Influences and More Effective Interventions
Keith H. Nuechterlein, Ph.D.
Professor
Departments of Psychiatry and Psychology Semel Institute at UCLA

Föreläsningen handlar om de som precis blivit sjuka i schizofreni och ganska mycket om hur många som möjligt skall kunna arbeta.

Återfall i psykos bestäms inte av symptom som man har utan av miljöfaktorer, som kritik av anhöriga eller stressande händelser.

Med supported employment (man får ett vanligt jobb samt en jobbtränare som stöder en på jobbet) + kurs i sociala färdigheter på jobbet så kunde 93 % återgå till arbete eller studier.

Det var dubbelt så högt som tidigare. De med missbruksproblem hade dock sämre resultat.

De som arbetade avbröt inte sin medicinska behandling lika ofta.

Kognitiva symptom påverkar kvaliten på det arbete som man kan utföra och påverkas bara begränsat av antipsykotika.

Det finns kognitiv rehabilitering som verkar fungera bra särskilt hos de som har värst kognitiva brister

Du har inte rätt att posta kommentarer