Socialstyrelsen har givit ut en bok på 44 sidor Att anpassa studiesituationen för vuxna med funktionshinder.

Boken finns att läsa som pdf-fil på här.

Du har inte rätt att posta kommentarer