Errorless Learning and Work Outcome: Extending Laboratory-Based Findings to Community Settings
Robert S. Kern, PhD
Associate Research Psychologist, UCLA Department of Psychiatry
VISN 22 MIRECC, Department of Veterans Affairs, Los Angeles


En intressant föreläsning.

Funktionsförmågan vid schizofreni har inte förbättrats på 100 år och trots att antipsykotika tillkommit.

Det beror nog på kognitiva brister, som finns hos 90 % av de med schizofreni.

Errorless learning kan förbättra arbetsrehabiliteringen, men effekten är modest och det har ingen fantastiskt god effekt.

Du har inte rätt att posta kommentarer