Medscape har en intressant artikel om psykosocial funktionsförmåga.

Nya undersökningar tyder på att positiva och negativa symptom inte påverkar livskvalitén signifikant, men depressiva och kognitiva symptom gör det.

Kognitiva symptom och då främst närminne och uppmärksamhet påverkar arbetsförmågan.

Även föräldrar och syskon kan ha kognitiva brister.

Kognitiva träningsprogram gör att arbetsförmågan förbättras dramatiskt från 5 % till 70 % och man vill nu lägga till detta till supported employment.

En online undersökning visade att patienterna själva ville minska sina depressiva symptom, tänka klarare, förbättra minnet och koncentrationsförmågan.

När nya antipsykotika kommer, så kommer effekten på psykosocial funktionsförmåga att studeras.

Läs mer på Medscape.

Du har inte rätt att posta kommentarer