För lite, för sent – och väldigt vagt. Så sammanfattar en företrädare för de 108 läkare som kritiserat sjukförsäkringen de förändringar i reformen som presenterades i dag.

Särskilt för dem med psykisk ohälsa, exempelvis schizofreni, med långvariga sjukdomsperioder, kvarstår den grundläggande problematiken.

Såväl läkare, som Försäkringskassan och patient är överens om att det inte finns någon arbetsförmåga.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Du har inte rätt att posta kommentarer