De som fått förtidspension efter den 1 juli 2008 har bedömts sakna arbetsförmåga för all överskådlig framtid.

Men redan i juni börjar Försäkringskassan utreda deras arbetsförmåga på nytt.

Läs mer i LO-Tidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer