Söndagen den 25 september startar Arbetsförmedlingen på uppdrag av regeringen informationskampanjen "Se kraften!".

Målet med kampanjen är att fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska ha möjlighet att komma ut i arbetslivet.

Läs mer på Regeringens hemsida.