arbete

Äldre vuxna med schizofreni och medelåldern 51 år fick dubbelt så ofta jobb och också bättre jobb med ett individualiserat arbetsstödsprogram (IPS) än med konventionella arbetsmarknadsåtgärder.

Läs mer hos Clinical Psychiatric News.

Du har inte rätt att posta kommentarer