I Sänkta trösklar - högt i tak presenteras FunkA-utredningens förslag till förstärkning och förändring av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning.

Utredningens förslag: Två huvudsyften - utveckling respektive trygghet

Utredningen anser att regelverket för de nuvarande stödformerna är svåröverblickbart.

Utredningen föreslår därför att lönestöden vid anställning av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga inordnas under endast två huvudsyften - utveckling respektive trygghet.

De som får lönestöd för utveckling får insatser för att förbättra arbetsförmågan under max 2 år, medan de med lönestöd för trygghet får en trygg anställning.

Läs mer på Regeringens hemsida

Du har inte rätt att posta kommentarer