Arbetsterapeuten Ulla Nygren har skrivit avhandligen: Individual Placement and Support (IPS) inom en socialpsykiatrisk kontext.

En väg till arbete för personer med psykiskt funktionshinder?, som är det effektivaste sättet att få arbete om man har schizofreni.

Läs mer här. Avhandlingen finns att läsa som pdf-fil.

Du har inte rätt att posta kommentarer