cognition

Socialkognition - förmågan att förstå och rätt svara på socialinteraktion - verkar vara bland det mest viktiga för att kunna arbeta vid schizofreni.

Det var viktigare än basal neurokognition och psykotiska symptom enligt en ny studie.

Socialkognition gäller att förstå socialinteraktion, uppfattningar om andra och deras känslor och att tänka på vad andra tänker baserat på deras beteende.

Forskarna säger att det är viktigt med kognitiv rehabilitering och träning av den sociala kognitionen för att kunna få ett arbete om man har schizofreni.

Det är också viktigt i den kognitiva träningen försöka ge tips hur man agerar på jobbet.

Läs hos Psychiatric News.

Du har inte rätt att posta kommentarer