En studie i Kina har visat att de som bor på landsbygden och har schizofreni precis med samma symptom, som de med schizofreni i staden har 3 gånger större chans att få arbete.

Slutsatsen är landsbygden erbjuder lämpligare arbetstillfällen för personer med schizofreni.

Läs mer hos BJPsych

Du har inte rätt att posta kommentarer