En studie har gjorts på hur personalens attityder påverkar arbetsrehabilitering enligt IPS-modellen av unga nyinsjuknade i psykos.

Två grupper fanns de som fick IPS och en annan grupp IPS plus att personalen fick motivationsträning.

De med motivationstränad personal hade 4 gånger större chans till jobb. Patienterna med formell utbildning hade dubbelt så stora chanser till jobb än normalt.

Det huvudsakliga skälet till dåligt resultat var brist på uppmuntran och låga förväntningar från personalen, som skötte den tidiga interventionen eller vården. Den negativa synen av personalen, fastän välmenande, är tyvärr enormt missriktad och leder troligen till negativ effekt på sjukdomens utveckling snarare än att återgång till arbete kan ge återfall i psykos.

Ungefär 60 % av kostnaderna för schizofreni i Sverige beror på att man inte arbetar.

Läs mer hos The Mental Elf.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2014-09-19 11:13
En undersökning som väcker mycket tankar. För nyinsjuknade, så får 4 gånger fler jobb om personalen är mer optimistiska och bättre på att motivera. Sedan har man en eftergymnasial utbildning så fördubblas chanserna till jobb. Hoppas att Socialstyrelsen läser denna undersökning.

Intressantast är dock kravet på personalens optimism och motivationsförmåga. Vad händer om all personal i kommunala och landstingets psykiatri blir optimistiska och bra på att motivera - ökar återhämtningen 4 gånger där också och vi blir 4 gånger friskare? ;-)
Geta
#1 Geta 2014-09-19 10:27
Jag tror som sagt att uppfattningen om att schizofrena inte kan arbeta, överväger.

Du har inte rätt att posta kommentarer