RSMHBloggen

Den 29 april i år kom en granskning från Riksrevisionen vad det gäller Försäkringskassans aktivitetsersättning: Aktivitetsersättning – en ersättning utan aktivitet? 

Vi vet att cirka 30 000 ungdomar upp till 30 år har aktivitetsersättning idag, så som ni förstår berör detta rätt många.

När man är ung och av någon anledning mår dåligt eller har en bakomliggande neuropsykiatrisk problematik tar det inte långt innan man märker att det är svårt att få rätt för sig.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-06-07 14:08
Vad gäller schizofreni har man mest symptom de första 6 åren, sedan minskar många symptom med 75 %.

Vid schizofreni gäller nog att minimera antalet psykoser för att maximera arbetsförmågan. Egentligen borde nog nyinsjuknade få depåinjektioner för att få färre psykoser och få bättre arbetsförmåga.

Experterna på arbetsförmåga är arbetsterapeuterna, så det är där antagligen man kan få bäst hjälp och tips. Om psykiatrin skall gå på arbetslinjen krävs fler arbetsterapeuter antagligen.

Men det finns hjälp till sysselsättning hos andra. T.ex Fontänhusen, RSMH och volontärarbete hos Röda Korset, Kyrkan mm.

Du har inte rätt att posta kommentarer